تعرفه و ثبت سفارش

ثبت سفارش بصورت نقدی و اقساطی امکان پذیر است

اعتبار تعرفه ها تا پایان سال ۱۴۰۲

پلن های اقتصادی ویژه کسب و کار ها

پلن اقتصادی شرکتی

میلیون تومان ۹ این پلن ها بر روی دامنه ir. طراحی میشوندی
هزینه ماهیانه تمدید و نگهداری ۳ میلیون تومان
 • طراحی قالب اختصاصی
 • آمار بازديدكنندگان
 • تنظیمات امنیتی
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • کدنویسی بهینه جهت تسریع اجرای سایت
 • امکان مدیریت کاربران
 • طراحی بخش اخبار
 • صفحه درباره ما و معرفی
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • قابلیت پرداخت آنلاین
 • هاست رایگان
 • دامنه .ir
اقتصادی

پلن اقتصادی فروشگاهی

میلیون تومان ۱۵ این پلن ها بر روی دامنه ir. طراحی میشوندی
هزینه ماهیانه تمدید و نگهداری۶ میلیون تومان
 • طراحی قالب اختصاصی
 • آمار بازديدكنندگان
 • تنظیمات امنیتی
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • کدنویسی بهینه جهت تسریع اجرای سایت
 • امکان مدیریت کاربران
 • طراحی بخش اخبار
 • صفحه درباره ما و معرفی
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • قابلیت ثبت سفارش آنلاین
 • قابلیت پرداخت آنلاین
 • هاست رایگان
 • دامنه .ir
اقتصادی

پلن اقتصادی شخصی

میلیون تومان ۸ این پلن ها بر روی دامنه ir. طراحی میشوندی
هزینه ماهیانه تمدید و نگهداری ۳ میلیون تومان
 • طراحی قالب اختصاصی
 • آمار بازديدكنندگان
 • تنظیمات امنیتی
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • کدنویسی بهینه جهت تسریع اجرای سایت
 • امکان مدیریت کاربران
 • صفحه درباره ما و معرفی
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • هاست رایگان
 • دامنه .ir
اقتصادی

پلن های بین المللی ویژه کسب و کار ها​

پلن بین المللی شرکتی

میلیون تومان ۲۱ این پلن ها بر روی دامنه com. طراحی میشوندی
هزینه ماهیانه تمدید و نگهداری ۳۰۰ تومان
 • طراحی قالب اختصاصی
 • آمار بازديدكنندگان
 • تنظیمات امنیتی
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • کدنویسی بهینه جهت تسریع اجرای سایت
 • امکان مدیریت کاربران
 • طراحی بخش اخبار
 • صفحه درباره ما و معرفی
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • قابلیت پرداخت آنلاین
 • هاست رایگان
 • دامنه .com
ویژه

پلن بین المللی فروشگاهی

میلیون تومان ۳۰ این پلن ها بر روی دامنه com. طراحی میشوندی
هزینه ماهیانه تمدید و نگهداری ۳۰۰ تومان
 • طراحی قالب اختصاصی
 • آمار بازديدكنندگان
 • تنظیمات امنیتی
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • کدنویسی بهینه جهت تسریع اجرای سایت
 • امکان مدیریت کاربران
 • طراحی بخش اخبار
 • صفحه درباره ما و معرفی
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • قابلیت ثبت سفارش آنلاین
 • قابلیت پرداخت آنلاین
 • هاست رایگان
 • دامنه .com
ویژه

پلن بین المللی شخصی

میلیون تومان ۱۵ این پلن ها بر روی دامنه com. طراحی میشوندی
هزینه ماهیانه تمدید و نگهداری ۳۰۰ تومان
 • طراحی قالب اختصاصی
 • آمار بازديدكنندگان
 • تنظیمات امنیتی
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • کدنویسی بهینه جهت تسریع اجرای سایت
 • امکان مدیریت کاربران
 • صفحه درباره ما و معرفی
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • هاست رایگان
 • دامنه .com
ویژه

سفارش خود را ثبت کنید

تعداد سفارشات ثبت شده تا به امروز

سفارش
0