تعرفه و ثبت سفارش

ثبت سفارش بصورت نقدی و اقساطی امکان پذیر است

اعتبار تعرفه ها تا پایان سال ۱۴۰۰

پلن پایه فروشگاهی

تومان ۳/۹۰۰/۰۰۰
 • طراحی قالب اختصاصی
 • کدنویسی بهینه جهت تسریع اجرای سایت
 • امکان مدیریت کاربران
 • طراحی بخش اخبار
 • صفحه درباره ما و معرفی
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • انواع فرم ثبت اطلاعات کاربران
 • قابلیت ثبت سفارش آنلاین
 • قابلیت پرداخت آنلاین
 • ۲۰۰ مگابایت هاست رایگان قابل ارتقا
 • دامنه ir رايگان
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • اضافه کردن زبان دوم سایت (دارای هزینه)
اقتصادی

پلن ویژه فروشگاهی

تومان ۴/۶۰۰/۰۰۰
 • طراحی قالب اختصاصی
 • طراحی 2 صفحه اصلی
 • آمار بازديدكنندگان
 • تنظیمات امنیتی
 • سئوی حرفه ای
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • کدنویسی بهینه جهت تسریع اجرای سایت
 • امکان مدیریت کاربران
 • طراحی بخش اخبار
 • صفحه درباره ما و معرفی
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • انواع فرم ثبت اطلاعات کاربران
 • قابلیت ثبت سفارش آنلاین
 • قابلیت پرداخت آنلاین
 • 1 گیگ هاست قابل ارتقا
 • دامنه ir رايگان
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • اضافه کردن زبان دوم سایت (دارای هزینه)
ویژه

پلن حرفه ای فروشگاهی

تومان ۵/۴۰۰/۰۰۰
 • طراحی قالب اختصاصی
 • طراحی 4 صفحه اصلی
 • آمار بازديدكنندگان
 • تنظیمات امنیتی
 • سئوی حرفه ای
 • تولید محتوا
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • کدنویسی بهینه جهت تسریع اجرای سایت
 • امکان مدیریت کاربران
 • طراحی بخش اخبار
 • صفحه درباره ما و معرفی
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • انواع فرم ثبت اطلاعات کاربران
 • قابلیت ثبت سفارش آنلاین
 • قابلیت پرداخت آنلاین
 • 4 گیگ هاست قابل ارتقا
 • دامنه ir رايگان
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • اضافه کردن زبان دوم سایت (دارای هزینه)

پلن پایه شرکتی

تومان ۳/۵۰۰/۰۰۰
 • طراحی قالب اختصاصی
 • کدنویسی بهینه جهت تسریع اجرای سایت
 • امکان مدیریت کاربران
 • طراحی بخش اخبار
 • صفحه درباره ما و معرفی
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • انواع فرم ثبت اطلاعات کاربران
 • ۲۰۰ مگابایت هاست رایگان قابل ارتقا
 • دامنه ir رايگان
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • اضافه کردن زبان دوم سایت (دارای هزینه)
اقتصادی

پلن ویژه شرکتی

تومان ۳/۹۰۰/۰۰۰
 • طراحی قالب اختصاصی
 • طراحی 2 صفحه اصلی
 • آمار بازديدكنندگان
 • تنظیمات امنیتی
 • سئوی حرفه ای
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • کدنویسی بهینه جهت تسریع اجرای سایت
 • امکان مدیریت کاربران
 • طراحی بخش اخبار
 • صفحه درباره ما و معرفی
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • انواع فرم ثبت اطلاعات کاربران
 • قابلیت پرداخت آنلاین
 • 1 گیگ هاست قابل ارتقا
 • دامنه ir رايگان
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • اضافه کردن زبان دوم سایت (دارای هزینه)
ویژه

پلن حرفه ای شرکتی

تومان ۴/۵۰۰/۰۰۰
 • طراحی قالب اختصاصی
 • طراحی 4 صفحه اصلی
 • آمار بازديدكنندگان
 • تنظیمات امنیتی
 • سئوی حرفه ای
 • تولید محتوا
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • کدنویسی بهینه جهت تسریع اجرای سایت
 • امکان مدیریت کاربران
 • طراحی بخش اخبار
 • صفحه درباره ما و معرفی
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • انواع فرم ثبت اطلاعات کاربران
 • قابلیت پرداخت آنلاین
 • 4 گیگ هاست قابل ارتقا
 • دامنه ir رايگان
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • اضافه کردن زبان دوم سایت (دارای هزینه)

مناسب برای وکلا، مقاله نویسان، ناشران کتاب و افرادی که قصد معرفی خود را دارند

پلن پایه شخصی

تومان ۲/۹۰۰/۰۰۰
 • طراحی قالب اختصاصی
 • کدنویسی بهینه جهت تسریع اجرای سایت
 • امکان مدیریت کاربران
 • صفحه درباره ما و معرفی
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • ۲۰۰ مگابایت هاست رایگان قابل ارتقا
 • دامنه ir رايگان
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • اضافه کردن زبان دوم سایت (دارای هزینه)
اقتصادی

پلن ویژه شخصی

تومان ۳/۵۰۰/۰۰۰
 • طراحی قالب اختصاصی
 • طراحی 2 صفحه اصلی
 • آمار بازديدكنندگان
 • تنظیمات امنیتی
 • سئوی حرفه ای
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • کدنویسی بهینه جهت تسریع اجرای سایت
 • امکان مدیریت کاربران
 • صفحه درباره ما و معرفی
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • انواع فرم ثبت اطلاعات کاربران
 • 1 گیگ هاست قابل ارتقا
 • دامنه ir رايگان
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • اضافه کردن زبان دوم سایت (دارای هزینه)
ویژه

پلن حرفه ای شخصی

تومان ۳/۹۰۰/۰۰۰
 • طراحی قالب اختصاصی
 • طراحی 3 صفحه اصلی
 • آمار بازديدكنندگان
 • تنظیمات امنیتی
 • سئوی حرفه ای
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • کدنویسی بهینه جهت تسریع اجرای سایت
 • امکان مدیریت کاربران
 • طراحی بخش اخبار
 • صفحه درباره ما و معرفی
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • انواع فرم ثبت اطلاعات کاربران
 • 4 گیگ هاست قابل ارتقا
 • دامنه ir رايگان
 • طراحی سفارشی لوگو (دارای هزینه)
 • اضافه کردن زبان دوم سایت (دارای هزینه)

سفارش خود را ثبت کنید

تعداد سفارشات ثبت شده تا به امروز

0
سفارش